Nota aan de ouders  van de leerlingen uit het Dilbeekse kleuter- en basisonderwijs:

 

'Nieuw zwemconcept voor Dilbeekse kleuter- en basisscholen'

 

Zwemonderwijs in Dilbeek: méér dan 'leren zwemmen':  een opleiding die de jongsten snel waterveilig maakt en alle kinderen voorbereidt op een levenslange, veilige vrijetijdsbesteding in, op en onder water.

 

 

Vanaf 1 september 2014 zal het zwemsysteem voor de Dilbeekse kleuter- en basisscholen op een andere manier aangepakt worden.   Hiervoor zijn 2 redenen :

 

1. grote groei van leerlingen :

Het aantal leerlingen in de Dilbeekse basisscholen is gestegen van 2150 leerlingen in het jaar 2000  naar 2580 leerlingen actueel. Er zijn geen extra uren mogelijk in het zwembad en de gemeente heeft de bouw van een bijkomend zwembad niet goedgekeurd.

Resultaat: er is letterlijk geen plaats in het water;  een wekelijkse zwembeurt voor alle klassen is niet meer mogelijk. 

 

2. nieuw zwemconcept met focus op 'veiligheid' :

De voorbije jaren is er in het Dilbeeks zwemsysteem geëxperimenteerd met alternatieve zwemmethoden. Hiermee kunnen kinderen sneller waterveilig gemaakt worden. 

 

Resultaat :

In overleg tussen de scholen, de gemeente en het zwembad is een nieuw concept uitgewerkt. Hierbij krijgen de meeste leerlingen minder uren zwemmen, maar worden ze intensiever begeleid in een nieuw zwemconcept.

 

De lesopbouw (methodologie) en de manier waarop we dit gaan doen (didactiek) worden nog toegelicht in een aparte nota.

 

 

 

Wat mag je als ouder concreet verwachten van de zwemlessen in de Dilbeekse scholen vanaf volgend schooljaar ?

 

 

De zwemlessen voor de kleuter- en basisscholen zullen in 4 stadia georganiseerd worden :

1. De kleuters (3de kleuterklas - 5jarigen) starten met de voorbereidende stappen :  zij krijgen een speelse vorm van watergewenning aangeboden. Hiermee leren alle Dilbeekse 5-jarigen op een uitdagende manier het hoofd onder water steken, drijven en zich voortbewegen met handen en voeten.

2. In het eerste leerjaar (6jarigen) zullen de meeste kinderen door een aanbod van intensieve speels uitdagende oefeningen al 'kantveilig' zijn : 'valt je dochtertje onverwacht en ongemerkt van de kant in het water ? zij geraakt er veilig terug uit'.  De meeste 6 jarigen zijn dan goed op weg naar een verdere stap in hun eigen zwemveiligheid ; de uitdaging wordt hier 25m zwemmend overbruggen.  

3. Alle leerlingen in het 2de leerjaar zullen effectief 'zwemveilig' zijn : dit betekent dat ze in normale zwemomstandigheden (privezwembad - publiek zwembad - zwemvijver - rustige zee)  veilig zullen kunnen zwemmen.  

4. Eenmaal 'zwemveilig', wordt de focus gelegd op :

- een verbetering van de zwemtechniek om efficiënter te zwemmen en langere afstanden te kunnen afleggen

- een voorbereiding op de nodige veiligheid bij verschillende watersporten. Zo leren de leerlingen bijvoorbeeld hoe ze zich kunnen bevrijden uit een gekantelde kayak, hoe te zwemmen met kledij of met een reddingsvest en op welke manier ze hindernissen kunnen nemen op en onder water.

 

Onder professionele begeleiding:

 

Alle zwemlessen worden gegeven door professioneel opgeleide zwemlesgevers.

Voor kleuters en het eerste leerjaar worden 2 professionele zwemlesgevers  per klas voorzien die intern de leerlingen opsplitsen en oefeningen aanbieden op verschillende niveaus.

Vanaf het tweede leerjaar wordt er klas- en leeftijdoverschrijdend gewerkt. Dit betekent dat kinderen in niveaugroepen worden ingedeeld onafhankelijk van hun klas en leeftijd. Zo krijgt elke leerling les op zijn niveau.

 

Aantal zwembeurten:

 

Rekening houdend met het grote leerlingenaantal en het te kleine zwembad werd het aantal zwembeurten voor het zwemmen in schoolverband uit noodzaak verminderd :

- kleuters (3de klas) krijgen een sessie van 8 zwembeurten.

- het 2de leerjaar krijgt een wekelijks zwembeurt

- alle andere leerjaren krijgen 1 zwemles om de 14 dagen. In overleg met de scholen kunnen er nog een beperkt aantal bijkomende themasessies en zwembeurten georganiseerd worden (bijv. wanneer de secundaire scholen examens hebben).

 

Vragen ?  Op de website van Dilkom wordt binnenkort een pagina geopend met een antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Stef Desmet

Directeur Dilkom