DONDERDAG WAS HET DAG VAN DE LEERKRACHT ...

Ons straf oudercomité zorgde voor een superheerlijk ontbijt met een "gezonde" knipoog.

Dit jaar zelfs met uiterst sympathieke bediening aan tafel!

Dankjewel oudercomité en Klimoppers.